سیداحمد طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیداحمد بن حسین طباطبایی، امام مهدی ابوطیر احمد بن حسین (۶۱۲-۶۵۶ ق/۱۲۱۵-۱۲۵۸ م)، عالم و فرمان‌روای زیدی از افراد سرشناس آل طباطبای یمن
سیداحمد بن عبدالله طباطبایی، احمد بن عبداللـه بن ابراهیم طباطبا، عالم و انقلابی و از افراد مشهور آل طباطبای مصر
سیداحمد بن محمد طباطبایی، احمد بن محمد بن اسماعیل (۲۸۱-۳۴۵ ق/۸۹۴-۹۵۶ م)، عالم، ادیب، شاعر و نقیب سادات طباطبایی مصر
سیداحمد بن یحیی الهادی طباطبایی، معروف به احمد ناصر (۲۷۵-۳۲۵ ق/۸۸۸-۹۳۷ م)، فقیه، اصولی، متکلم، محقق، شاعر و سومین فرمان‌روا از آل طباطبای یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار