سیداحمد بن محمدباقر نوربخش دهکردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن محمدباقر نوربخش دهکردی اصفهانی، از متصوفه و ادبای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج سیّداحمد نوربخش دهکردی ملقّب به «رحمت‌علی‌شاه حقّانی» فرزند سیّدمحمّدباقر، عارف سالک و ادیب شاعر، در حدود سال ۱۲۸۵ق در دهکرد (شهرکرد فعلی) متولّد شد، و جهت تحصیل به اصفهان آمد، و خدمت آخوند ملاّمحمّدحسین دهکردی دایی خود و آقا سیّدابوالقاسم دهکردی برادر خود، و آقا میرزا محمّدحسن نجفی و آخوند ملاّمحمّد کاشانی تحصیل نمود، سپس به نجف اشرف رفت، و از درس علمای اعلام آن جا به خصوص آخوند خراسانی بهره گرفت. وی پس از بازگشت به ایران به تصوّف میل پیدا کرد، و در سلک فقرای خاکساریّه درآمد، و خرقه پوشید، و اذنِ هدایت یافت، و در محلّه درکوشک اصفهان خانقاهی ساخت، و در آن ساکن شد، و به ارشاد و دستگیری مریدان خود پرداخت. بسیاری از اهالی اصفهان و چهارمحال از مریدان او بودند. وی در سال ۱۳۲۵ق روزنامه نامه حقیقت را در اصفهان منتشر ساخت، و بالاخره در ۱۲ جمادی‌الاوّل ۱۳۳۹ق وفات یافت، و در خانقاه خود مدفون شد، و قبل از وفات، خواهرزاده خود حاج آقا رحیم دهکردی منوّرعلی شاه را به جانشینی خود انتخاب کرد. وی در شعر، به «حقیقت» تخلّص داشت، و این شعر از او است:
"به ملک فقر چرا کوس سلطنت نزنم؟ ••• که آفتاب فلک گوشه کلاه من است"
"خطت دمیده و «حقیقت» به سوز دل می‌گفت: ••• سیاهی رخ دلبر، ز سوز آه من است"

آثار و تالیفات

[ویرایش]

او دارای آثار و تالیفاتی است، کتاب‌های ذیل از آثار او است:
۱. آغاز حقیقت؛
۲. برهان نامه حقیقت، که در سال ۱۳۳۶ق در اصفهان چاپ سنگی شده؛
۳. رشحات رحمت؛
۴. منطق الطّیر در شرح هفت وادی؛
۵. مثنوی در شرح سؤال کمیل از حضرت امیر (علیه‌السّلام) در معنی حقیقت؛
۶. مثنوی در شرح آیه نور.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۷۶-۱۷۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۳.
[۳] صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۴، ص۲۶۸-۲۷۱.
[۴] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۴۸۹.
[۵] همای شیرازی، محمدعلی، دیوان طرب، ص۲۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۷۶-۱۷۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۳.
۳. صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلاّت ایران، ج۴، ص۲۶۸-۲۷۱.
۴. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۴۸۹.
۵. همای شیرازی، محمدعلی، دیوان طرب، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۰.    جعبه ابزار