سیداحمد بن سیدمحمد خیال علوی عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد بن سیدمحمد خیال علوی عاملی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در قرن دوازده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا غیاث الدّین احمد متخلّص به «خیال» فرزند صدرالدّین محمّد بن میرزا عبدالحسیب علوی عاملی، عالم فاضل ادیب شاعر، در اصفهان نزد عدّه‌ای از علمای اعلام ازجمله آقا جمال‌الدّین محمّد خوانساری تحصیل نمود، و به افتخار دامادی ایشان نائل آمد. در حسن اخلاق، یگانه آفاق بود. وی هفت‌ بندی سروده که ظهیرالدّین علی تفرشی بر آن تقریظ نگاشته بود. وی سرانجام در سال ۱۱۳۴ق (یک سال پس از وفات عموی دانشمندش میرمحمّد اشرف) در اصفهان وفات یافت. رضاقلی خان هدایت در تالیفات خود، به اشتباه، نام او را غیاث‌الدّین محمّد نوشته، حال آن که احمد صحیح است. این شعر از او است:
"شمع می‌داند به شب‌ها لخت پروانه را ••• قدر عاشق را کسی داند که داغش بر دل است".
[۱] حزین لاهیجی، محمدعلی، تذکره المعاصرین، صص۱۵۲ و ۲۸۲.
[۳] هدایت، رضاقلی‌ خان، ریاض العارفین، ص۳۱۹.
[۴] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۲، ص۷۱۲.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۶۴.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۴۶.
[۷] زمانی نژاد، علی‌اکبر و محمدعلی حسینی‌یزدی و رسول علوی، دانشمندان خوانسار، ص۲۳۳-۲۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حزین لاهیجی، محمدعلی، تذکره المعاصرین، صص۱۵۲ و ۲۸۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۳. هدایت، رضاقلی‌ خان، ریاض العارفین، ص۳۱۹.
۴. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۲، ص۷۱۲.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، خاندان شیخ الاسلام اصفهان، ص۱۶۴.
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۴۶.
۷. زمانی نژاد، علی‌اکبر و محمدعلی حسینی‌یزدی و رسول علوی، دانشمندان خوانسار، ص۲۳۳-۲۳۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۶۵.    جعبه ابزار