سیدابوطالب بن آقابزرگ اصفهانی دهکردی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوطالب بن آقابزرگ اصفهانی دهکردی، از هنرمندان و خوشنویسان اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوطالب دهکردی بن آقابزرگ اصفهانی دهکردی، عالم فاضل خوشنویس هنرمند، در اصفهان نزد جمعی از علماء ازجمله حاج سیّدمحمّد نجف‌آبادی، حاج محمّدصادق مدرّس خاتون‌آبادی و آخوند گزی کسب فیض نمود، سپس به قم مهاجرت، و از درس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بهره گرفت. در نوشتن خطّ نسخ و نستعلیق نیز مهارت داشت.
[۱] ابراهیمی، ابوذر، سیمای دانشوران، ص۳۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیمی، ابوذر، سیمای دانشوران، ص۳۳۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۸۳.    جعبه ابزار