سیدابوالقاسم بن محمدحسن حسینی بختیاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابوالقاسم بختیاری، از فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالقاسم بن سیّدمحمّدحسن حسینی بختیاری اصفهانی عالم فاضل، در سال ۱۲۷۲ق وفات یافته است، شرح نهج‌البلاغه از تالیفات او است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۵۱-۵۲.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۱۱۴.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.
[۴] استادی، رضا، کتاب‌نامه نهج البلاغه، ص۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۵۱-۵۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۱۱۴.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.
۴. استادی، رضا، کتاب‌نامه نهج البلاغه، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۳۵.    


جعبه ابزار