سیدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی، از پزشکان معروف اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالحسن حسینی طبیب اصفهانی، از پزشکان معروف اصفهان، و ساکن محلّه بیدآباد بوده، و در اواخر قرن سیزدهم هجری می‌زیست. فرزندانش به نام بصیر در تهران و خارج از ایران مشهورند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۲۲۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۶۹.    جعبه ابزار