سیدابوالحسن بن محمد موسوی عاملی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن بن محمد موسوی عاملی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالحسن عاملی اصفهانی فرزند سیّدصدرالدّین محمّد موسوی عاملی بن صالح، عالم فاضل زاهد، در اصفهان ساکن بود، و عمر را به عبادت گذرانده، و متولّی امام‌زاده شاه‌زاده ابراهیم در محلّه مستهلک اصفهان بود. وی پس از سال ۱۳۰۰ق وفات یافت.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۶۸-۲۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۶۸-۲۶۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۶۳.    جعبه ابزار