سیدابوالحسن بن محمدابراهیم موسوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن بن محمدابراهیم موسوی اصفهانی، از بنی‌اعمام حاج سیّدمحمّد باقر حجّةالاسلام شفتی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوالحسن بن سیّدمحمّدابراهیم موسوی، عالم فاضل، از بنی‌اعمام حاج سیّدمحمّد باقر حجّةالاسلام شفتی بوده، در اصفهان سکونت داشته، و عمده تحصیلاتش نزد سیّد حجّةالاسلام بوده است. پس از وفات، در مقبره کوچک واقع در دالان مسجد سیّد اصفهان مدفون شد. سال فوتش به دست نیامد. اولاد و اعقابش به موسوی و کابلی شهرت دارند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۲۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۱، ص۲۵۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۵۱.    جعبه ابزار