سیدابوالحسن بن علی طباطبایی بروجردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن بن سیدعلی طباطبایی بروجردی، از علماء و مجتهدین بزرگ و مدرّسین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا ابوالحسن بروجردی بن حاج میر سیّدعلی طباطبایی بن عبدالکریم بن علیّ بن میر سیّدمحمّد، عالم فاضل زاهد، از علماء و مجتهدین بزرگ و مدرّسین اصفهان است. در اصفهان نزد حاج سیّدمهدی نحوی و آقا میرزا محمّدباقر صاحب روضات و میرزا محمّدحسن نجفی و حاج میرزا بدیع درب امامی تلمّذ نموده، و سپس به نجف اشرف مهاجرت نموده، و تحصیلات خود را تکمیل نموده، و پس از نائل شدن به اجتهاد، به اصفهان معاودت کرده، و به انجام وظایف شرعی مبادرت ورزیده است. سال‌ها امام جماعت مسجد درکوشک بوده، و در بین خاص و عام، محبوبیّت داشت. در اوائل مشروطه که در انجمن ولایتی، علمای بزرگ، امثال آقانجفی و دیگران گردآمده بودند، منطوقات ایشان، الحق مورد تحسین همگان می‌شد. مشارٌالیه در صبح جمعه ۱۸ ذی‌قعده ۱۳۴۸ق یک هفته پس از فوت عالم بزرگوار میرزا احمد مدرّس وفات نمود، و در تکیه‌ای مخصوص در تخت فولاد مدفون گردید، و بقعه‌ای بر مزار او بنا شد. میرزا حسن خان جابری در باب سال وفات او و میرزا احمد سروده است:
از مقام قاب قوسینی یکی آمد بگفت: «بود در معراج احمد بوالحسن یار و رفیق»
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۸۱-۸۲.
[۲] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۹۰.
[۳] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۲۷.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ص۴۰.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۸۵.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۳۸۶.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۸۱-۸۲.
۲. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۲۹۰.
۳. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۲۷.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ص۴۰.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۸۵.
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۱، ص۳۸۶.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۵۶.    جعبه ابزار