سیدابراهیم بن سیدحسین بحرالعلوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم فرزند سیدحسین (۱۲۴۸ـ۱۳۱۹)، ادیب و شاعر نامی آل بحرالعلوم بود.


مشخصات

[ویرایش]

سیدابراهیم فقه و اصول و کلام و ادب و شعر را از پدرش آموخت، در بیست سالگی به ادبیات و شعر روی آورد و از شاعران پرآوازه عراق شد.

شاگردان

[ویرایش]

شاعران نامداری چون شیخ علی اشرفی ، شیخ محمّدرضا شبیبی ، شیخ عبدالمحسن کاظمی ، شیخ محمّد سماوی ، و شیخ عبدالحسین خیاط نزد او تربیت شده یا از محضر او بهره برده اند.

آثار

[ویرایش]

دیوان شعر او در ۱۳۲۲ در صیدا به چاپ رسید.
[۱] محمدبن علی حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۱، ص۳۲ـ۳۴، قم ۱۴۰۵.
[۲] محسن امین، اعیان الشیعة، ج۲، ص۱۲۹ـ۱۳۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳] محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۳۹ـ۱۴۳، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۴] علی خاقانی، شعراءالغری، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۸، قم ۱۴۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدبن علی حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۱، ص۳۲ـ۳۴، قم ۱۴۰۵.
۲. محسن امین، اعیان الشیعة، ج۲، ص۱۲۹ـ۱۳۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳. محمّدمهدی بن مرتضی بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم: المعروف بالفوائد الرجالیة، ج۱، ص۱۳۹ـ۱۴۳، چاپ محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۳ ش.
۴. علی خاقانی، شعراءالغری، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۸، قم ۱۴۰۸.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۵۴۵.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل بحرالعلوم»، شماره۳۸۰.    


جعبه ابزار