سگ سلوقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسگ سَلوقى نوعى سگ است که منسوب به آبادی سلوق یمن می باشد.


طریقه تلفظ سلوقى

[ویرایش]

سلوقی با فتح سین خوانده می شود.

معنای سگ سلوقی

[ویرایش]

سلوق نام آبادى‌اى در یمن است که بیشتر سگهاى آن شکارى بودند و سگ منسوب به آن را سگ سلوقى مى‌گفتند.

کاربرد سگ سلوقی در فقه

[ویرایش]

از آن در باب تجارت و دیات نام برده‌اند.

احکام سگ سلوقی

[ویرایش]

برخى قدما جواز خرید و فروش سگ شکارى را به نوع سلوقى آن اختصاص داده‌اند.
دیه سگ شکارى چهل درهم است. برخى قدما این مقدار دیه را به سگ سلوقى اختصاص داده‌اند لیکن برخى گفته‌اند: مراد آنان از سگ سلوقى، سگ شکاری است؛ از این جهت که بیشتر سگهاى سلوقى شکارى‌اند و علت تعبیر از سگ شکارى به سگ سلوقى، ورود آن در روایت است که مراد از آن در روایت نیز سگ شکارى مى‌باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۸۹.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۴.    
۳. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۹.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۷۸۰.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۱۰۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۰۹-۵۱۰.    


رده‌های این صفحه : بیع | دیات | سگ | فقه
جعبه ابزار