سپر منافقان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنَفَق، ايجاد سوراخى در زمین است كه راه رهايى داشته باشد -همانند سوراخ موش‌- پايان يافتن و از بين رفتن. نفاق عبارت است از داخل شدن در شرع و دین از راهى و خروج از آن از راه ديگر، اظهار اسلام با اهل آن و مخفى كردن غير اسلام در درون، ظاهر و باطن متفاوت داشتن، دورویی، ریاکاری.
[۴] فرهنگ بزرگ سخن، ج ۸، ص ۷۸۸۲، «نفاق».
نفاق هم در ایمان است، هم طاعات، هم معاشرت با مردم. نفاق اعمّ از ریا است‌. در این مقاله آیات مرتبط با سپر منافقان معرفی می‌شوند.


سپر سوگند

[ویرایش]

سوگند، سپر منافقان، در پنهان نگه‌داشتن نفاق‌شان:
۱. اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ ... «جُنّة» به معناى سپر است. «عن» در اين جا از باب استعاره به‌كار رفته است.
۲. إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ‌ اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ ....

علت استفاده از سپر سوگند

[ویرایش]

پنهان شدن منافقان، در زير سپر سوگند، به جهت منحرف کردن مردم از راه خدا:
اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ ....

عذاب پنهان شدن زیر سپر سوگند

[ویرایش]

پنهان شدن منافقان در زير سپر سوگند، به جهت بازداشتن مردم از راه خدا، موجب عذاب خواركننده براى آنان:
اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.

زشتی عمل منافقان

[ویرایش]

زشتى عمل منافقان، در پنهان شدن در زير سپر سوگند به جهت انحراف مردم از راه خدا:
اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۵، ص ۱۷۷، «نفق».    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۰۲، «نفق».    
۳. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج ۱، ص ۶۱۸، «نفقت».    
۴. فرهنگ بزرگ سخن، ج ۸، ص ۷۸۸۲، «نفاق».
۵. نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، ج ۲، ص ۴۲۴.    
۶. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۶.    
۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۹۸، «جن».    
۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۲۷۹.    
۹. منافقون/سوره۶۳، آیه۱.    
۱۰. منافقون/سوره۶۳، آیه۲.    
۱۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۶.    
۱۲. منافقون/سوره۶۳، آیه۲.    
۱۳. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۶.    
۱۴. منافقون/سوره۶۳، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۱۳۰، برگرفته از مقاله «سپر منافقان».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | نفاق
جعبه ابزار