سوید بن عمرو بن ابی‌مطاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوید بن عمرو بن ابی‌مطاع، یکی از شهدای کربلاست که بعد از شهادت امام حسین (علیه‌السلام)، به شهادت رسید.


شهادت سوید

[ویرایش]

سوید، مردی بزرگوار و بسیار نمازخوان بود. او پیش از شهادت امام به میدان جنگ رفت و همانند شیری دلیر جنگید، و بر مصیبت جان‌کاه فرود آمده، تا نهایت توان صبر کرد، تا آنکه در بین کشته‌ها (بی‌هوش) به زمین افتاد. چون به هوش آمد، شنید که می‌گویند: حسین کشته شد. چون شمشیرش را برده بودند، با کاردی که همراه داشت، مدتی جنگید تا آنکه عروة بن بطّار تغلبی و زید بن رقاد جنبی او را به شهادت رساندند. او آخرین کشته از همراهان امام بود. (بلاذری، قاتل او را عزرة بن بطان تغلبی و زید بن رقاد الجنبی ثبت کرده است.[برخی قاتل او را هانی بن ثبیت حضرمی ذکر کرده‌اند.])

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سید بن طاووس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص۱۶۵.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۴۵۳.    
۳. بلاذری، انساب الاشراف، ج۳، ص۲۰۴.    
۴. سید بن طاووس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص۱۶۵-۱۶۶.    


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۷۸.


جعبه ابزار