سوگواری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز احکام عزاداری و سوگواری در بابهای طهارت ، تجارت ، وقف و وصیت سخن گفته‌اند.


احکام عزاداری

[ویرایش]

بر پایی مجالس عزا در مصائب اهل بیت علیهم السّلام؛ بویژه مصائب وارد بر سید الشهداء ، حضرت امام حسین علیه السلام؛ بخصوص در روز عاشورا و شرکت در آن مجالس، مستحب مؤکد است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ، ج۲، ص۱۰۲۴.
چنان که گریستن در مصائب آنان و نیز گریاندن دیگران با خواندن اشعار و بازگو کردن مصائب آن بزرگواران، مستحب مؤکد و دارای پاداش بی شمار است. در احادیث متعدد، ثواب گریستن و گریاندن بر مصائب اهل بیت علیهم السلام بهشت دانسته شده است.


← ناشکیبایی در غیر مصائب معصومان


جزع و ناشکیبایی در مصائب غیر معصومان با لطمه زدن بر سر و صورت و داد زدن و حرکاتی از این قبیل، جایز نیست لیکن در مصائب اباعبداللّه‌ علیه السلام و به تصریح برخی در مصائب سایر اهل بیت علیهم السلام جایز است
[۷] التنقیح ، (الطهارة) ، ج۹، ص۲۳۵ .
[۸] صراط النجاة (تبریزی)، ج۵، ص۳۰۰.


← وقف بر امام حسین


کسی که مالی را بر امام حسین علیه السّلام وقف می‌کند، باید در عزاداری آن حضرت به مصرف برسد.
[۹] نجاة العباد، ص۳۰۸ .


← گرفتن اجرت بر روضه خوان


گرفتن اجرت بر روضه خوانی جایز است؛ هرچند بایسته است اجرت در ازای مقدمات آن، همچون شرکت در مراسم باشد.
[۱۰] العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲۵ -۱۲۶.
عزاداری در مرگ عزیزان و اقامه مجالس ماتم برای از دست رفتگان اشکال ندارد؛ از این رو، وصیت به مالی برای هزینه کردن آن در مراسم عزاداری وصیت کننده جایز است. البته چنین وصیّتی تنها نسبت به یک سوم مجموع ترکه میّت نافذ است و افزون بر آن منوط به اجازه ورثه می‌باشد.
[۱۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۹۱.
نوحه سرایی برای مرده در صورت راست گفتن درباره میت ، جایز و گرفتن اجرت در ازای آن بی اشکال است؛ هرچند مکروه می‌باشد و در صورت دروغ گفتن، حرام و گرفتن پول در ازای آن باطل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۵۰۰.    
۲. توضیح المسائل مراجع ، ج۲، ص۱۰۲۴.
۳. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۵۹۳- ۵۹۷.    
۴. مستدرک الوسائل، ج۱۰، ص۳۱۱.    
۵. مستدرک الوسائل ۱۰، ص۳۸۵.    
۶. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۷۱.    
۷. التنقیح ، (الطهارة) ، ج۹، ص۲۳۵ .
۸. صراط النجاة (تبریزی)، ج۵، ص۳۰۰.
۹. نجاة العباد، ص۳۰۸ .
۱۰. العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲۵ -۱۲۶.
۱۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۹۱.
۱۲. تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۱۳۴.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۵۴ -۵۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص، برگرفته از مقاله«عزاداری».    


جعبه‌ابزار