سور مکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه سوره‌های نازل شده در مکه یا پیش از هجرت بر پیامبر سور مکی می‌گویند.


تعاریف سور مکی

[ویرایش]

تعریف سور مکی به دلیل اختلاف در ضوابط مکی و مدنی مختلف خواهد بود که به طور اختصار بیان می‌شود:

← تعریف اول


سوره‌هایی که پیش از هجرت نازل شده‌اند مکی‌اند؛ گرچه در مکه نازل نشده باشند. این قول مشهور است و معیار آن، زمان نزول است.

← تعریف دوم


سوره‌های نازل شده در مکه، مکی‌اند؛ هرچند پس از هجرت نازل شده باشند. معیار این قول، مکان نزول است.

← تعریف سوم


سوره‌هایی که مخاطب آن‌ها اهل مکه است، مکی هستند. ابن مسعود می‌گوید سور مکی غالبا مشتمل بر « یا ایها الناس » است.

ویژگی‌های سور مکی

[ویرایش]

برخی از ویژگی‌های سوره‌های مکی:
۱. وجود کلمه « کلا » در آن‌ها.
۲. سجده دار بودن سوره‌ها.
۳. آغاز سوره با حروف مقطعه .
۴. اشتمال بر قصص انبیا و امت‌های گذشته.
۵. اشتمال بر خطاب «یاایهاالناس».
۶. موجز بودن سوره‌ها.

اسامی سور مکی

[ویرایش]

سوره‌های مکی بنابر قول مشهور عبارتند از:
حمد ؛ انعام ؛ اعراف ؛ یونس ؛ هود ؛ یوسف ؛ ابراهیم ؛ حجر ؛ نحل ؛ اسراء ؛ کهف ؛ مریم ؛ طه ؛ انبیاء ؛ مؤمنون ؛ فرقان ؛ شعراء ؛ نمل ؛ قصص ؛ عنکبوت ؛ روم ؛ لقمان ؛ سجده ؛ سبا ؛ فاطر ؛ یس ؛ صافات ؛ زمر ؛ غافر ؛ فصلت ؛ شوری ؛ زخرف ؛ دخان ؛ جاثیه ؛ احقاف ؛ ق ؛ ذاریات ؛ طور ؛ نجم ؛ قمر ؛ واقعه ؛ ملک ؛ حاقه ؛ معارج ؛ نوح ؛ جن ؛ مزمل ؛ مدثر ؛ قیامت ؛ مرسلات ؛ نبا ؛ نازعات ؛ عبس ؛ تکویر ؛ انفطار ؛ مطففین ؛ انشقاق ؛ بروج ؛ طارق ؛ اعلی ؛ غاشیه ؛ فجر ؛ بلد ؛ شمس ؛ لیل ؛ ضحی ؛ انشراح ؛ تین ؛ علق ؛ قدر ؛ عادیات ؛ قارعه ؛ تکاثر ؛ عصر ؛ همزه ؛ فیل ؛ قریش ؛ ماعون ؛ کوثر ؛ کافرون ؛ مسد ؛ اخلاص ؛ فلق ؛ ناس .
[۵] معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، جلد۱، صفحه ۱۶۸، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵.
[۶] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، صفحه (۶۰۶-۶۱۲)، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳. .
[۷] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، صفحه ۲۹۸، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳.
[۹] زنجانی، ابو عبدالله بن نصر الله، تاریخ القرآن، صفحه (۱۱-۱۲)، ۱۳۰۹ - ۱۳۶۰ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، جلد۱، صفحه (۱۸۷-۱۹۴)، ۷۴۵ - ۷۹۴ق.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، جلد۱، صفحه ۳۶، ۸۴۹ - ۹۱۱ق.    
۳. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، جلد۱، صفحه ۲۰۶، ۱۹۴۸- م.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، جلد۱، صفحه (۹۶-۱۳۱)، ۸۴۹ - ۹۱۱ق.    
۵. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، جلد۱، صفحه ۱۶۸، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵.
۶. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، صفحه (۶۰۶-۶۱۲)، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳. .
۷. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، صفحه ۲۹۸، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳.
۸. ابن طاوس، علی بن موسی، سعدالسعود، صفحه (۲۸۱-۳۸۲)، ۵۸۹ - ۶۶۴ق.    
۹. زنجانی، ابو عبدالله بن نصر الله، تاریخ القرآن، صفحه (۱۱-۱۲)، ۱۳۰۹ - ۱۳۶۰ق.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سور مکی»    


جعبه ابزار