سوره نوح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتاد و یکمین سوره از قرآن کریم سوره نوح می‌باشد.


تجربه داستان حضرت نوح

[ویرایش]

داستان حضرت نوح علیه‌السّلام با قومش به عنوان تجربه‌ای از تجارب دعوت الهی در زمین و موضعگیری‌های مخالفان و درگیری حق و باطل در این سوره بیان شده است؛ به همین مناسبت، برای آن نام «نوح» را برگزیده‌اند.

موضوع سوره

[ویرایش]

این سوره به رسالت نوح به سوی قومش، و به اجمالی از دعوتش، و این که قومش او را اجابت نکردند، و در آخر به پروردگار خود شکوه نمود و نفرینشان کرد، و برای خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زنی که با ایمان داخل خانه اش شود استغفار کرد، و نیز به این که در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده و همگی غرق شدند، اشاره می‌کند. گفته شده: این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مکه نازل شده است.

ویژگی‌های سوره نوح

[ویرایش]

۱. این سوره ۲۸ آیه به عدد کوفی ، ۲۹ آیه به عدد بصری و شامی ، سی آیه به عدد حجازی ، ۲۲۴ یا ۲۲۷ کلمه و ۹۲۹، ۹۵۹ یا ۹۶۵ حرف دارد.
۲. در ترتیب نزول و در کتاب خدا هفتاد و یکمین سوره است.
۳. پس از سوره نحل و پیش از سوره ابراهیم در مکه و پیش از هجرت نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از سوره‌های مفصل و از نوع طوال آن و شامل بخشی از یک حزب قرآن است.
۵. گفته‌اند در این سوره نسخی رخ نداده است.

مطالب مهم سوره نوح

[ویرایش]

۱. بیان سرگذشت حضرت نوح علیه‌السّلام .
۲. نصایح آن حضرت.
۳. نشانه‌های توحید و اسرار خلقت از زبان حضرت نوح علیه‌السّلام .
۴. شمارش نعمت‌های الهی از زبان حضرت نوح علیه‌السّلام .
۵. تاکید حضرت نوح علیه‌السّلام به تقوا و اطاعت از خدا.
۶. دعای آموزنده حضرت نوح علیه‌السّلام .
[۷] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۷۴.
[۸] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۸.
[۹] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۶.    
۲. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۴۸۲.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، جلد۱، ص۴۱.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، جلد۱، ص۴۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۵۱.    
۶. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۳.    
۷. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۷۴.
۸. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۸.
۹. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سوره نوح»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار