سوره نازعات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره نازعات به این مناسبت «‌نازعات‌» می‌نامند چون با سوگند خداوند به نازعات آغاز می‌گردد. از نظر حجم از سوره‌های مفصلات یعنی از سوره‌های نسبتا کوچک است. سیزدهمین سوره از سوره هایی است که با سوگند آغاز می‌گردد و شامل پنج سوگند پیاپی است.


سوره نازعات

[ویرایش]

این سوره را به این مناسبت «‌نازعات‌» می‌نامند که با سوگند خداوند به نازعات آغاز می‌گردد.
تعداد آیات آن به نظر قاریان کوفه ۴۶ آیه و به نظر قاریان دیگر ۴۵ آیه است که نظریه اول مشهور است. تعداد کلمات آن ۱۳۳ و تعداد حروف آن ۵۵۳ عدد شمارش شده است. به ترتیب مصحف، هفتاد و نهمین و به ترتیب نزول، هشتاد و یکمین سوره قرآن، و مکی است. از نظر حجم از سوره‌های مفصلات یعنی از سوره‌های نسبتا کوچک است که بعد از سوره نبأ در آغاز جزء سی ام قرار دارد. سیزدهمین سوره از سوره هایی است که با سوگند آغاز می‌گردد (و شامل پنج سوگند پیاپی است).

مفاهیم

[ویرایش]

اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و سرگذشت این جهان و آن جهانی فرعون، تاکید بر وقوع حتمی روز جزا و شرح حالات انسان در آن روز و یاد آوری این نکته که عمر انسان در دنیا نسبت به زندگی آخرت بسیار کوتاه و ناچیز است، از مطالب این سوره است.
[۱] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۶۱


جستارهای وابسته

[ویرایش]

قرآن
سوره
آیه
قیامت

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۶۱


منابع

[ویرایش]

• قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۶ش.
• دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان-ناهید، ۱۳۷۷ش.


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار