سوره مطففین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره مطففین یا سوره تطفیف هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است.


توضیح مطففین

[ویرایش]

«مطففین» صیغه اسم فاعل از مصدر «تطفیف» و از ریشه «طف» و در لغت به معنای کناره چیزی است که شامل همه آن چیز نمی‌شود؛ لذا به یک چیز ناقص و سبک «طف» یا «طفیف» می‌گویند. «تطفیف» به معنای کم و ناقص کردن حق کسی (کم فروشی) نیز به کار رفته است. مراد از «مطففین» در این سوره، مبتلایان به عمل ناپسند کم فروشی در معاملات هستند.

محتوای سوره

[ویرایش]

این سوره با نکوهش و تهدید اهل تطفیف و کم فروشی در کیل و وزن آغاز شده و کم فروشان را تهدید می‌کند نظم اقتصادی جامعه را برهم نزنند که در یوم عظیم که روز قیامت است برای جزا مبعوث می‌شوند، و این مطلب را با تفصیل جریانی که در آن روز بر سر فجار و ابرار می‌آید خاتمه می‌دهد. چون این سوره با واژه «مطففین» و تهدید و هشدار به آنان آغاز گشته، به نام «مطففین» خوانده شده است. مطففین آخرین سوره‌ای است که در مکه و در واقع در سفر هجرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پیش از رسیدن به مدینه نازل شد.

ویژگی‌های سوره مطففین

[ویرایش]

۱. دارای ۳۶ آیه، ۱۶۹ یا ۱۷۷ کلمه و ۷۵۱ یا ۸۳۰ حرف است.
۲. در ترتیب نزول، هشتاد و ششمین و در کتاب خدا هشتاد و سومین سوره است.
۳. پس از سوره عنکبوت و پیش از سوره بقره، و پیش از هجرت در مکه نازل شده و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از سوره‌های مفصل و از نوع طوال به شمار می‌آید.
۵. گفته‌اند در این سوره نسخی نیست.

مطالب مهم سوره

[ویرایش]

۱. تهدید و هشدار به کم فروشان؛
۲. ترسیم سرنوشت نیکان و مجرمان در قیامت.
[۵] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، صفحه۵۸۱.
[۶] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، جلد۱، صفحه۳۱۶.
[۷] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، صفحه۵۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد۲۰، صفحه۲۳۰.     .
۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، جلد۲۶، صفحه۲۳۹.     .
۳. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، جلد۱، صفحه۵۰۶.     .
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، جلد۱، صفحه۱۹۴.     .
۵. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، صفحه۵۸۱.
۶. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، جلد۱، صفحه۳۱۶.
۷. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، صفحه۵۱۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «سوره مطففین».    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار