سوره مدثر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتاد و چهارمین سوره از قرآن کریم به نام مدثر می‌باشد.


معنای مدثر

[ویرایش]

«مدثر» از ریشه «دثار» (لباس رو، روانداز خواب) است، به کسی که روانداز و پوشش خواب را بر سر انداخته و در بستر آرمیده باشد، مدثر گویند.

فلسفه نزول سوره

[ویرایش]

هنگامی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در غار حرا با نزول آیه ((اقرا) …) (به رسالت مبعوث شد و به خانه آمد و از شعله‌های وحی مشتعل بود، جامه به خود پیچید و خوابید. سپس این سوره نازل شد و او را به قیام و انذار و تکبیر فراخواند. این سوره، از نخستین سوره‌ها است و از رسالت و قیامت و مشرکان و فرشتگان و تبلیغ و انذار سخن می‌گوید.)

ویژگی‌های سوره مدثر

[ویرایش]

۱. این سوره ۵۶ آیه به عدد کوفی و بصری ، ۵۵ آیه به عدد مکی ، ۲۵۵ یا ۲۵۶ کلمه و ۱۰۱۰ یا ۱۰۳۶ حرف دارد.
۲. در ترتیب نزول، چهارمین، دومین یا سومین و در ترتیب قرآن کریم هفتاد و چهارمین سوره است.
۳. پس از سوره مزمل و پیش از سوره فاتحه در مکه پیش از هجرت نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از نظر کمیت، از سوره‌های مفصل و از نوع طوال آن و مشتمل بر بخشی از یک حزب قرآن است.
۵. دهمین سوره از سوره‌های مخاطبات است و با خطاب «یا ایها المدثر» آغاز شده است.
۶. گفته شده است یک آیه منسوخ دارد.

مطالب سوره مدثر

[ویرایش]

۱. قیام برای مبارزه با فساد اجتماعی و اصلاح جامعه .
۲. بیان محورهای اصلی دعوت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم همچون قیام، تبلیغ و انذار.
۳. طهارت و اجتناب از پلیدی‌ها.
۴. ویژگی‌های دوزخ و نگهبانان جهنم و تعداد آن‌ها.
۵. ویژگی‌های جهنمیان و بهشتیان و سرنوشت آنان.
۶. نشانه‌های انسان‌های متکبر و مغرور .
۷. معرفی قرآن به عنوان وسیله تذکر و عامل هدایت.
[۶] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۹.
[۷] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
[۸] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۷۹.    
۲. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۴۸۸.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۴۰-۴۱).    
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۰۳.    
۶. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۹.
۷. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
۸. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۸۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سوره مدّثر»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار