سوره قیامت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم به نام سوره قیامت نام گرفته که روز رستاخیز عمومی است


منظور از قیامت

[ویرایش]

«قیامت» نام رستاخیز عمومی ( معاد ) است؛ روزی که همه از گورها برخاسته، به سوی محشر و سرنوشت ابدی خویش در بهشت یا دوزخ رهسپار می‌شوند. در نخستین آیه این سوره به قیامت سوگند یاد شده است و آن روز را به بشر یادآوری می‌کند. نام سوره نیز از همین آیه گرفته شده است.

مطالب این سوره

[ویرایش]

همانگونه که بیان شد، مطالب این سوره پیرامون مساله قیامت کبری دور می‌زند، نخست از وقوع روز قیامت خبر می‌دهد، و در مرحله دوم آن روز را یک بار با ذکر چند نشانه، و بار دیگر با اجمالی از سرگذشت انسان در آن روز توصیف می‌کند، و خبر می‌دهد که اولین قدم در سیر به سوی قیامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدلال بر قدرت خدای تعالی بر اعاده عالم ختم نموده، اثبات می‌کند همانطور که خدای تعالی بر خلقت نخستین عالم قادر بود، همچنین بر خلقت بار دوم آن، که همان قیامت است قادر است. گفته شده: این سوره به شهادت سیاق آیاتش در مکه نازل شده است.

ویژگی‌های سوره قیامت

[ویرایش]

۱. چهل آیه به عدد کوفی ، ۳۹ آیه به عدد دیگر مکتب‌ها، ۱۶۴ یا ۱۹۹ کلمه و ۶۵۲ یا ۶۷۵ حرف دارد.
۲. در ترتیب نزول ، سی و یکمین و در قرآن کریم هفتاد و پنجمین سوره است.
۳. پس از سوره قارعه و پیش از سوره همزه ، پیش از هجرت در مکه نازل شد و هیچ آیه مدنی ندارد.
۴. از نظر حجم، از سوره‌های مفصل و از گروه طوال آن به شمار می‌آید که بخشی از یک حزب قرآن را در برگرفته است.
۵. یازدهمین سوره دارای سوگند است.
۶. گفته شده آیه ۱۶ این سوره با آیه ۶ سوره اعلی نسخ شده است.

موضوعات سوره

[ویرایش]

۱. بیان حوادث پایان این جهان (اشراط الساعة).
۲. حال نیکوکاران و بدکاران در قیامت .
۳. لحظات پراضطراب مرگ .
۴. هدف از آفرینش و رابطه آن با معاد .
۵. زنده شدن مردگان در قیامت.
[۵] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۹.
[۷] جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
[۸] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۱۰۳.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۴۱-۴۲).    
۳. محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۳.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۶۹.    
۵. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۸۹.
۶. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۴۹۰     .
۷. جمعی از محققان، علوم القرآن عندالمفسرین، ج۱، ص۳۱۵.
۸. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۴۸۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه فارسی علوم قرآنی،برگرفته از مقاله«سوره قیامت(سوره ۷۵)»    


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار