سوداگری با آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات، جمع آیه به معنای علامت ظاهر و روشن است. دراین مقاله آیات مرتبط با سوداگری با آیات خدا معرفی می‌شوند.


پرهیز از سوداگری با آیات خدا

[ویرایش]

لزوم پرهيز از معامله با آيات خدا:
۱. ... و لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا و إيَّاىَ فاتّقون.
۲. ... و لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا ....

پاداش پرهیز از سوداگری با آیات خدا

[ویرایش]

پرهيزكنندگان از سوداگرى با آيات الهى، داراى پاداشى نيك در پيشگاه خدا:
... لايشترون بايت اللَّه ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربّهم ....

بهاء فروش آيات خدا

[ویرایش]

ناچيز بودن بهاى به دست آمده از فروش آيات خدا:
۱. ... و لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا ....
۲. ... لايشترون بايت اللَّه ثمنا قليلا ....
۳. اشتروا بايت اللَّه ثمنا قليلا .... قيد «قليلا» توضيحى است؛ يعنى هر بهايى در برابر آيات خدا، ناچيز است.

سوداگران با آیات خدا

[ویرایش]


← اهل‌کتاب


سوداگری برخى از اهل‌کتاب با آیات خدا:
و إنّ من أهل الكتب لمن يؤمن باللَّه ... لايشترون بايت اللَّه ثمنا قليلا ....

← عالمان یهود


خدا، بر حذر دارنده عالمان یهود از سوداگرى با آيات الهى:
إنّا أنزلنا التورية فيها هدى و نور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا و الربَّنيّون و الأحبار ... و لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا ....

← عالمان دین


عالمان دینی، در معرض سوداگرى با آيات الهى:
... و الربَّنيّون و الأحبار بما استحفظوا من كتب اللَّه ... و لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا ....

← بنی‌اسرائیل


خدا، بر حذر دارنده بنی‌اسرائیل از سوداگرى با آيات خدا:
يا بنى‌اسرائيل ...• ... لاتشتروا بايتى ثمنا قليلا ....

نتیجه سوداگری با آیات خدا

[ویرایش]

دنیاطلبی و سوداگرى با آيات الهى، عامل بازداشتن مردم از راه خدا:
اشتروا بايت اللَّه ثمنا قليلا فصدّوا عن سبيله ....

قبیح بودن سوداگری با آیات خدا

[ویرایش]

سوداگرى با آیات خدا، عملى بسيار زشت:
اشتروا بايت اللَّه ثمنا قليلا ... إنّهم ساء ما كانوا يعملون.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۳.     .
۲. بقره/سوره۲، آیه۴۱.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۴. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹۹.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۴۱.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹۹.    
۸. توبه/سوره۹، آیه۹.    
۹. زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، ج۲، ص۲۵۰.    
۱۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹۹.    
۱۱. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۴۴.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۴۰.    
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۴۱.    
۱۵. توبه/سوره۹، آیه۹.    
۱۶. توبه/سوره۹، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۵۰۸، برگرفته از مقاله «سوداگری با آیات خدا».    رده‌های این صفحه : آیات الهی | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار