سوار بن منعم همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوّار بن مُنْعم هَمْدانی یکی از اصحاب امام حسین علیه‌السلام است.


تحقیق در نام سوار

[ویرایش]

نام او در منابع معتبر و زیارت ناحیه مقدسه امام علیه السلام سوّار است. ولى برخى از متأخرین با استناد به این زیارت و به اشتباه، او را سواد نامیده ‌اند.
[۴] عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۵.
[۵] سحاب، ابوالقاسم، زندگانى حضرت خامس آل عبا علیهم‌السلام، ج۱، ص۳۰۷.
آیت‌ الله خویی( ره) سوّار بن منعم و سوّار بن ابی ‌عمیر را به عنوان دو تن از شهیدان کربلا قلمداد كرده است. ولى به نظر مى ‌رسد این تعدّد ناشى از خطاى ناسخان یا اشتباه چاپى است؛ و سوّار بن ابى عمیر، همان سوّار بن منعم بن حابس بن نَهْم همدانی مى‌ باشد. به گفته مامقانی، سوّار بن منعم كه شیخ صدوق (ره) از او روایت نقل كرده است. فردى است مورد اعتماد و اطمینان. زیرا در وثاقت شهیدان کربلا هیچ ‌گونه تردیدى وجود ندارد. نام پدر سوّار را ابی حمیر، ابی خمیر، ابی صمیر، ابی خیر و حمیر نیز گفته‌ اند.
[۱۴] عمادزاده، حسین، تاریخ زندگانى امام حسین علیه‌السلام، ج۲، ص۶۵۶.


حضور در کربلا

[ویرایش]

سوّار در کوفه می ‌زیست. در دوران صلح به امام حسین علیه السلام پیوست و تا روز عاشورا همراه آن حضرت بود و در نبرد نخست به سپاه کوفه حمله کرد.
[۱۷] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.


اسارت یا شهادت

[ویرایش]


← شهادت سوار


درباره زمان شهادتش اختلاف است. به باور برخی او در همان حمله به شهادت رسید. ولی برخی دیگر نوشته ‌اند که: «سوّار بر اثر زخم و ضربه ‌های سخت دشمن از اسب بر زمین افتاد و دستگیر شد. عمرسعد فرمان به کشتن او داد. ولی عموزاده‌ هایش میانجی ‌گری کرده او را از مرگ رهانیدند. سوّار مدت شش
[۲۲] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.
تا دوازده ماه
[۲۴] موسوی دهسرخی، رمز المصیبة، ج۲، ص۳۹.
[۲۵] آل كليدار، محمدحسین، مدینة الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۵۲.
نزد آنها مانده سرانجام بر اثر جراحت ‌های وارده به شهادت رسید.»
[۲۷] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.


← اسارت سوار


برخی دیگر نیز گفته ‌اند استدعای قبیله سوّار موجب آزادی وی نشد و او تا پایان عمر در زندان کوفه باقی بود.
[۳۰] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.

زیارت ناحیه مقدسه امام علیه السلام گزارش مربوط به اسارت وی را تأیید می‌ کند. در آن زیارت به عنوان اسیر مجروح سلام داده شده است:
«السلام علی الجریح المأسُور سَوّارِ بْنِ أبی حِمْیَرِ الْفَهْمی الهَمْدانی.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الرجال، ج۱، ص۱۰۱.    
۲. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، المناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۶۰.    
۳. ابن طاووس، علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنه، ج۳، ص۸۰.    
۴. عمادزاده، حسین، عاشورا چه روزیست؟، ج۱، ص۲۵۵.
۵. سحاب، ابوالقاسم، زندگانى حضرت خامس آل عبا علیهم‌السلام، ج۱، ص۳۰۷.
۶. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۳۶.    
۷. خویی، ابوالقاسم، معجم ‌رجال الحدیث، ج۹، ص۳۳۶.    
۸. سماوی، محمد بن طاهر، ابصارالعین فی انصارالحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۹. شمس الدین، محمدمهدی، انصارالحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۹۱.    
۱۰. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۰۸.    
۱۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۴، ص۶۸.    
۱۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۹۸، ص۲۷۳.    
۱۳. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۳، ص۱۹۸.    
۱۴. عمادزاده، حسین، تاریخ زندگانى امام حسین علیه‌السلام، ج۲، ص۶۵۶.
۱۵. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیه من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۳۰.    
۱۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۴، ص۶۸.    
۱۷. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.
۱۸. سماوی، محمد بن طاهر، ابصارالعین فی انصارالحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۱۹. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۶۰.    
۲۰. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۳۶.    
۲۱. شمس الدین، محمدمهدی، انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۹۱.    
۲۲. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.
۲۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح‌ المقال، ج۳۴، ص۶۸.    
۲۴. موسوی دهسرخی، رمز المصیبة، ج۲، ص۳۹.
۲۵. آل كليدار، محمدحسین، مدینة الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۵۲.
۲۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح‌ المقال، ج۳۴، ص۶۸.    
۲۷. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.
۲۸. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۳۶.    
۲۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۴، ص۶۹.    
۳۰. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۱۵۳.
۳۱. سماوی، محمد بن طاهر، ابصارالعین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۳۶.    
۳۲. ابن طاووس، علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنه، ج۳، ص۸۰.    
۳۳. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۵، ص۷۳.    
۳۴. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۹۸، ص۲۷۳.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
مظفری سعید، محمد، اسیران و جانبازان کربلا، ص۱۶۹-۱۷۰.    


جعبه ابزار