سهروردی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهروردی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

یحیی بن حبش سهروردی، معروف به «شیخ اشراق»، از برجسته‌ترین چهره‌های حکمت اسلامی و فرهنگ ایران زمین
ابوحفص عمر بن محمد سهروردی، شیخ‌الاسلام ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمویه بکری، ملقب به سهروردی شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار