سنگ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «سنگ» است.


معنی سنگ

[ویرایش]

سنگ به توده‌هاى بزرگ و سخت معدنى و طبيعى‌ (گويند) كه داراى ساختمانى صلب و املاح و عناصر معدنى يا آتشفشانى و يا رسوبى‌ (است‌) كه جزو ساختمان پوسته جامد زمین محسوبند
[۱] لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۲۱۶۱، «سنگ».
و مراد از سنگريزه، ريگ، رمل، خرده‌سنگ و پاره‌سنگ است.
[۲] لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۲۱۷۲، «سنگريزه».


عناوین مرتبط

[ویرایش]

آتش از سنگ (قرآن)، بارش سنگ (قرآن)، بت‌های سنگی (قرآن)، پناه به سنگ (قرآن)، تبدیل به سنگ (قرآن)، تشبیه به سنگ (قرآن)، جوشش از سنگ (قرآن)، خانه‌های سنگی (قرآن)، خلقت سنگ (قرآن)، سقوط سنگ (قرآن)، سنگ آتشگیره (قرآن)، سنگ‌تراشی (قرآن)، سنگریزه (قرآن)، سنگسار (قرآن)، شکافتن سنگ‌ها (قرآن)، شهاب سنگ‌ها (قرآن)، عذاب با سنگ (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۲۱۶۱، «سنگ».
۲. لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۲۱۷۲، «سنگريزه».


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۶، ص۳۴۴، برگرفته از مقاله «سنگ».    


رده‌های این صفحه : سنگ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار