سنباد مجوسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنباد مجوسی، مردی ایرانی و زرتشتی بود به که منابع وی را از یاران ابومسلم خراسانی دانسته‌اند. پس از کشته شدن ابومسلم به دست ابوجعفر منصور عباسی به خون‌خواهی او قیام کرد و سرانجام به سال ۱۳۷ ق در جنگ با جمهور بن مرار عجلی از فرماندهان بنی‌عباس کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سنباد مجوسی ایرانی، زرتشتی و از اهالی روستاهای خراسان و از یاران ابی‌مسلم خراسانی و دست‌پرورده او به شمار می‌رفت. زمانی که ابومسلم کشته شد سنباد به خون‌خواهی وی قیام کرد و پیروان زیادی از خرمیان و مزدکیان یافت و بر بسیاری از سرزمینی‌های خراسان چیره شد. بسیاری از اهالی طبرستان و جبال (شمال غرب ایران) که هنوز مجوسی بودند دعوت وی را پذیرفتند. به پیروانش رساند که ابومسلم نمرده و اسم اعظم خداوند را قبل از به قتل رسیدن خوانده وبه صورت کبوتری سفید درآمده و پرکشیده و آن کسی را که ابوجعفر منصور عباسی، به قتل رساند او نبود بلکه شیطانی را که به گونه ابومسلم درآمده بود، کشت، سنباد مردم را به محو حکومت عرب و اسلام و نابود کردن کعبه فرا می‌خواند. منصور سپاهی را به فرماندهی جمهور بن مرار عجلی به سوی وی فرستاد و بین همدان و ری کنار بیابان در نبردهایی با هم درآمیختند و سنباد آزمایش خوبی در جنگ پس داد، جنگ به پایان رسید، قیامش خاموش شد، درجنگ کشته شد، یارانش گریختند و بسیاری از ایشان و خانواده‌اش به اسارت درآمدند.
[۳] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۳۰۵-۳۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۴۹۵.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۸۱-۴۸۴.    
۳. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۳۰۵-۳۹۶.
۴. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۳۶۸.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۰.

جعبه ابزار