سمیرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسمیرم نام یکی از شهرهای استان اصفهان و در ۱۸۰ کیلومتری اصفهان واقع شده است.


جعبه ابزار