سلیمان ماحوزی بحرانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی از مفاخر جهان علم و از نوابغ روزگار بوده است. خود وی در آخر رساله فهرست علمای بحرین چنین می فرماید: «من قرآن کریم را در حدود هفت سالگی حفظ نمودم و تحصیل علوم اسلامی را در سن بیست سالگی شروع کردم و تا این زمان (سال ۱۰۹۹) همواره به تحصیل و تحقیق مشغول بوده ام.» مرحوم محقق بحرانی می فرماید: «ایشان در همان دوران طفولیت از تمام جهات استثنا بوده است.»


استادان

[ویرایش]

شیخ احمد بن محمد بن یوسف بن صالح
شیخ سلیمان بن علی بن راشد
شیخ صالح بن عبدالکریم
‌شیخ محمد بن احمد بن ناصر
شیخ محمد بن ماجد بن مسعود
شیخ جعفر بن شیخ علی
علامه مجلسی
شیخ احمد بن شیخ محمد
سید بن سلیمان بن اسماعیل

شاگردان

[ویرایش]

شیخ احمد بن ابراهیم بن احمد بن صالح
شیخ احمد بن شیخ عبدالله و برادرانش: شیخ حسن و شیخ حسین، سید علی بن ابراهیم،‌شیخ علی بن شیخ عبدالصمد ، شیخ عبدالله بن صالح و ....

تألیفات

[ویرایش]

ایشان بیش از صد جلد کتاب در علوم مختلف مثل کلام، فلسفه، ادبیات، لغت، فقه،‌ اصول، منطق و رجال دارد. ایشان فقط در رجال و روایت ۲۱ جلد کتاب به یادگار گذاشته است.
[۱] مقدمه معراج اهل الکمال الی معرفه الرجال.

از کتب رجالی وی به معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال می توان اشاره کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقدمه معراج اهل الکمال الی معرفه الرجال.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار