• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سلیقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذوق شخصى در گزینش چیزى یا ترجیح دادن چیزى بر چیزى دیگر را سلیقه گویند. از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید سخن گفته‏اند.


۱ - کج سلیقه نبودن مجتهد

[ویرایش]

از مهم‏ترین شرایط اجتهاد، بلکه اساس همه آنها برخوردارى از توان قدسی و ملکه نیرومند استنباط احکام شرعی از ادله آن است. با پیدایى و حصول این توان، شرایط دیگر سودمند خواهند بود. تحقق این شرط در گرو امورى است که کج سلیقه نبودن مجتهد یکى از آنها است.
کج سلیقگى آفتى براى حواس درونی همچون اندیشه و خیال است؛ چنان که گاه حواس ظاهری همچون چشم و گوش دچار آفت مى‏شود و در نتیجه چشم اشیا را درست نمى‏بیند و یا گوش درست نمى‏شنود. بنابر این، کج سلیقگى مانع درک درست مطالب مى‏شود.

۲ - انواع کج سلیقگی

[ویرایش]

کج سلیقگى یا ذاتی است و یا عارضی که به سبب عارض شدن عوارضى- همچون شبهه رسوخ یافته- براى فرد پیدا مى‏شود. راه شناخت کج سلیقگى عرضه کردن فهم خود بر فهم فقهایى است که به حسن سلیقه و اعتدال شهرت دارند.
[۱] الفوائد الحائریة، ص۳۳۷-۳۳۸.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفوائد الحائریة، ص۳۳۷-۳۳۸.


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۲۹-۵۳۰.    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | اصول فقه
جعبه ابزار