سلیطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزن بد زبان و سلطه جو را سلیطه می‌گویند.


کاربرد سلیطه در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب نکاح نام برده‏‌اند.

← احکام سلیطه


ازدواج با زن سلیطه مکروه است.
[۱] الوسیلة ص۲۹۰.
بنابر قول مشهور، بیرون ریختن منی از رحم زن آزاد بدون رضایت وى مکروه است؛ لیکن این کار نسبت به برخى زنان، از جمله زن سلیطه کراهت ندارد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الوسیلة ص۲۹۰.
۲. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۱۳.    
۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۲۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح
جعبه ابزار