سلمان خاقانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیت‌الله سلمان خاقانی (۱۳۳۲-۱۴۰۸ ق/ ۱۲۹۳-۱۳۶۶ ش)، از علما و شخصیت‌های عشیره آل جویبر بود. این عشیره یکی از مشهورترین شاخه‌های بنوخاقان است. ایشان از آيات عظام محمدعلی کاظمینی خراسانی، میرزا باقر زنجانی، محمدجواد بلاغی و آیت‌اللّه سیدابوالقاسم خویی بهره علمی برده است.
سلمان خاقانی


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سلمان خاقانی در سال ۱۳۳۲ ق. (۱۲۹۳ ش) در سوق الشیخ (از شهرهاى ناصریه عراق) به دنیا آمد. در کودکی همراه پدرش به خرمشهر رفت و در ۱۳۰۵ ش. راهی نجف شد.
دروس مقدماتی را نزد برادرش عبدالمنعم خاقانی و دروس عالی فقه و اصول و تفسیر و کلام را نزد محمدعلی کاظمینی خراسانی، میرزا باقر زنجانی، محمدجواد بلاغی و آیت‌اللّه سیدابوالقاسم خویی آموخت. وی که در محافل فرهنگی و ادبی نجف فعالانه حضور داشت، در ۱۳۳۳ش به خرمشهر بازگشت و به تصدی امور دینی مردم پرداخت و مقبولیت عام یافت.
[۱] خاقانی، علی، شعراء الغری، ج۴، ص۱۶۸ـ۱۷۰، النجفیات، نجف ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
[۲] انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
[۳] جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص۷۶۶ـ۷۶۷، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.

چندی پس از آغاز جنگ عراق با ایران، وی ابتدا به اهواز و سپس به قم مهاجرت کرد.

تاریخ وفات

[ویرایش]

سلمان خاقانی، در سال ۱۳۶۶ ش. (بیست و پنجم رجب ۱۴۰۸ ق) درگذشت و در صحن حرم حضرت معصومه (سلام‌اللّه‌علیها) به خاک سپرده شد.
[۴] انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
[۵] جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص۷۶۷ـ ۷۶۸، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.


آثار

[ویرایش]

از آثار سلمان خاقانی، طریق المعرفة بین‌ الحق و الباطل، السُّنَة و الشیعة فی المیزان، و چند اثر در پاسخگویی به شبهات تفرقه‌افکن میان مسلمانان است.
دیوان شعر او (به عربی) با ویران شدن کتابخانه‌اش در حمله عراق به خرمشهر، از بین رفت.
[۶] شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۵، ص۳۲، تهران ۱۳۵۲ـ ۱۳۵۴ش.
[۷] انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
[۸] جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص ۷۶۷، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.
[۹] خاقانی، علی، شعراء الغری، ج۴، ص۱۷۰ـ۱۸۹، النجفیات، نجف ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خاقانی، علی، شعراء الغری، ج۴، ص۱۶۸ـ۱۷۰، النجفیات، نجف ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.
۲. انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
۳. جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص۷۶۶ـ۷۶۷، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.
۴. انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
۵. جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص۷۶۷ـ ۷۶۸، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.
۶. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۵، ص۳۲، تهران ۱۳۵۲ـ ۱۳۵۴ش.
۷. انصاری، محمدرضا، به یاد آیت‌اللّه شیخ سلمان خاقانی، ج۱، ص۴۳، کیهان فرهنگی، سال ۵، ش ۵ (مرداد ۱۳۶۷).
۸. جواهر کلام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، ج۲، ص ۷۶۷، قم ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش.
۹. خاقانی، علی، شعراء الغری، ج۴، ص۱۷۰ـ۱۸۹، النجفیات، نجف ۱۳۷۳/۱۹۵۴، چاپ افست قم ۱۴۰۸.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل خاقانی»، شماره۶۷۵۱.    


جعبه ابزار