سقف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبالاترین پوشش فضای سر پوشیده، مانند اتاق را سقف گویند. از آن در بابهاى طهارت، صلات، تجارت و صلح سخن گفته‌اند.


سقف در باب طهارت

[ویرایش]


← سقف مسجد در نیت واقف


بر سقف مسجدى که واقف، آن را جزء مسجد قرار نداده، احکام مسجد از قبیل وجوب تطهیر و حرمت نجس کردن بار نمى‌شود.

← نوشتن آیة‌الکرسی بر دیوار بلند


نوشتن آیة الکرسی در ارتفاع هشت ذراعی یا بالاتر بر دیوار اتاقى که ارتفاع سقف آن بیش از هشت ذراع مى‌باشد، مستحب است.

سقف در باب صلات

[ویرایش]


← نماز عید


مستحب است نماز عید در مکانى بدون سقف خوانده شود
و خواندن آن در زیر سقف مکروه است.

← نماز خواندن زیر سقف غصبی


نماز گزاردن در زیر سقف غصبی تصرف در مال دیگری به شمار نمى‌رود و باطل نیست.
[۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۳.


← بنای مسجد بدون سقف


بنا کردن مسجد بدون سقف، مستحب و قرار دادن سقف بر آن مکروه است، لیکن پوشاندن مسجد با حصیر و مانند آن کراهت ندارد.

سقف در باب تجارت

[ویرایش]


← اشتراک سقف بین مالکان چند طبقه


سقف میانى خانه دو یا چند [۸]    ، میان مالکان آنها مشترک است. بنابر این، مالک طبقه پایین حق استفاده از سطح درونى سقف و مالک طبقه بالا حق استفاده از سطح بیرونى آن را دارد.

← افروختن چراغ با روغن نجس زیر سقف


به قول مشهور، افروختن چراغ با روغن نجس در زیر سقف جایز نیست.

سقف در باب صلح

[ویرایش]


← شراکت مشاعی دیوار


هر گاه چند نفر به طور مشاع در دیوارى شریک باشند، تصرف هر یک از شرکا در دیوار با مثل زدن سقف بر روى آن، منوط به اجازه دیگر شرکا است.

← تعمیر سقفهای مشترک


در سقفهای مشترک میان مالک طبقه بالا و پایین، همچون آپارتمانها، هیچ یک از مالکان نمى‌تواند دیگرى را مجبور به تعمیر سقف نماید. در اینکه تعمیر سقف توسط شریکى منوط به اجازه شریک دیگر است یا نه، اختلاف مى‌باشد.

←← اختلاف در مالک بودن سقف مشترک


در صورت اختلاف دو مالک طبقه بالا و پایین در ملکیت سقف مشترک آیا حکم به ملکیت سقف براى مالک طبقه فوقانى مى‌شود یا پس از قسم خوردن هر دو و یا نکول هر دو از قسم، حکم به ملکیت اشتراکی براى هر دو مى‌گردد و در صورت قسم خوردن یکى و نکول دیگرى، قسم خورنده مالک مى‌شود و یا آنکه قرعه انداخته مى‌شود؟ دیدگاهها مختلف است.

←← وجود تیر سقف بر دیوار


آیا بودن تیر سقف بر دیوار مورد نزاع در فرض عدم وجود بینه در صورت سوگند یاد کردن صاحب تیر موجب حکم به ملکیت وى نسبت به دیوار مى‌شود؟ مسئله اختلافى است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة، ج۱، ص۵۱۳.    
۲. العروة الوثقی‌، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۴. مستند الشیعة، ج۶، ص۲۰۱.    
۵. العروة الوثقی‌، ج۳، ص۳۹۹.    
۶. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۲.    
۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۳.
۸. جواهرالکلام، ج۱۴، ص۷۵.    
۹. جواهرالکلام، ج۲۳، ص۱۳۰.    
۱۰. جواهرالکلام، ج۲۲، ص۱۵.    
۱۱. جواهرالکلام، ج۲۶، ص۲۶۵.    
۱۲. تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۷-۵۶۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۶-۲۶۷.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۶.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۶۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۹۰-۴۹۲.    


رده‌های این صفحه : احکام مسجد | شرکت | فقه | نماز عیدین
جعبه ابزار