سفره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسفره چیزی است که بر زمین پهن می شود و روی آن غذا می خورند‏.


معنای سفره

[ویرایش]

سفره تکه‏اى از جنس پارچه یا نایلون و مانند آن است که بر روى آن غذا مى‏چینند و مى‏خورند.

کاربرد سفره در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب حج و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.
برداشتن و خوردن غذاى بیرون ریخته از سفره استحباب دارد، مگر در بیابان که مستحب است براى جانوران از آن صرف نظر شود. از دیگر مستحبات، زیاد نشستن سر سفره و طول دادن غذا خوردن است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۶.

بعد از گذاردن نان بر سفره، منتظر ماندن براى دیگر غذاها مکروه است.
[۳] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۷.
نشستن و خوردن از سفره‏اى که در آن شراب نوشیده مى‏شود حرام است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۷۰.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۶.
۳. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۷.
۴. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۶۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۸۵.    


جعبه ابزار