سفتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسفتى‏ یک حالت محکمی و سختی است که در مقابل سستی استعمال می شود.


معنای سفتی

[ویرایش]

سفتى به معنی سختى و محكمى است.

کاربرد سفتی در فقه

[ویرایش]

از احكام مرتبط با آن به مناسبت در بابهاى طهارت، زکات، نکاح، ا طعمه و اشربه و احیاء موات سخن گفته‏اند.

احکام مربوط به سفتی

[ویرایش]


← سفتی در باب طهارت


ادرار كردن در زمین سفت- كه موجب ترشح بول به بدن و لباس مى‏شود- مکروه است.
تخم درون شکم مردار در صورتى كه پوست سفت رويين، آن را پوشانده باشد، پاک است.
براى پاك كردن زمین سخت نجس- كه آب بر آن جاری مى‏گردد- جريان آب قلیل بر آن كفايت مى‏كند.
[۴] التنقيح (الطهارة) ج۳، ص۹۲.

مستحب است بين چاه آب و چاه مستراح در زمين سخت پنج ذراع فاصله باشد.
مستحب است براى قبر در زمين سخت لحد درست كنند؛ بدين گونه كه در قسمت ديوار سمت قبله قبر به اندازه حجم جنازه، شكافى ايجاد و جسد میت در آنجا دفن گردد.
[۷] روض‏ الجنان ج۲، ص۸۴۳.
[۸] تحريرالوسيلة ج۱، ص۸۹-۹۰.


← سفتی در باب زكات


به قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگام بسته و سفت شدن دانه آنها است.

← سفتی در باب نكاح


به قول مشهور، رضاع با هريك از سه معيار: اثر گذارى، زمان و عدد با تحقق شرايط آن موجب محرمیت مى‏شود. در اثرگذارى، شير خوردن کودک بايد به حدّى باشد كه موجب محكم شدن استخوان و روييدن گوشت وى گردد.

← سفتی در باب اطعمه و اشربه


حيوان حلال گوشتى كه شير خوک خورده و بر اثر آن استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، گوشت آن و نسلش حرام مى‏باشد و اگر به اين حدّ نرسد، مکروه خواهد بود.
استفاده از ظرف سخت و غير قابل نفوذى كه شراب در آن ريخته شده پس از تطهیر جایز است؛ ليكن در جواز استفاده از ظرفى كه شراب در آن نفوذ مى‏كند، مانند ظرف چوبى، پس از تطهير اختلاف است.

← سفتی در باب احياء موات


به قول مشهور، حريم چشمه در زمين سخت پانصد و در زمين سست هزار ذراع است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲، ص۶۶.    
۲. جواهر الکلام ج۵، ص۳۲۴.    
۳. المبسوط ج۲، ص۱۵۷.    
۴. التنقيح (الطهارة) ج۳، ص۹۲.
۵. العروة الوثقی ج۱، ص۲۳۴.    
۶. جواهر الکلام ج۱، ص۲۸۰.    
۷. روض‏ الجنان ج۲، ص۸۴۳.
۸. تحريرالوسيلة ج۱، ص۸۹-۹۰.
۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۱۴.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۷۰-۲۷۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۸۲.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۱۸.    
۱۳. جواهر الکلام ج۳۸، ص۴۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۶۸-۴۶۹.    


رده‌های این صفحه : احکام تخلی | زکات | فقه
جعبه ابزار