سفال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآنچه از خاک رس زرد یا سرخ می‌سازند و بدون لعاب کاری آن را می‌پزند را سفال می‌گویند که از آن در باب طهارت و صلات سخن گفته‌اند.


صحت تیمم بر سفال

[ویرایش]

در صحت تیمم بر مثل سفال- که با آتش پخته شده- اختلاف است.

صحت سجده بر سفال

[ویرایش]

صحت سجده بر سفال در حال اختیار (با وجود خاک و مانند آن) اختلافی است.

ظرف سفالی و نجاست

[ویرایش]

استفاده از ظروف سفالی و مانند آن که مایعات در آن نفوذ می‌کند، پس از ریختن شراب در آن و برطرف شدن عین نجاست و شستن ظرف،اختلافی است.
در اینکه گل نجس بر اثر پخته شدن با آتش و تبدیل به سفال، استحاله و در نتیجه پاک می‌گردد یا نه، اختلاف است.
مالیدن سفال به پا هنگام حمام کردن مکروه است.
نوشیدن آب در ظرف سفالی مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۹۶.    
۳. حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۴۰۰.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۸۹.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۱۸.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۰۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۲۷۱.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲، ص۵۴.    
۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۳، ص۵۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۵۹.    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه
جعبه ابزار