سستی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسستى نرمی، مقابل سفتی، ضعف و بی حالی. سستی به دو معنای نرمی، مقابل سفتی و ضعف و بی حالی به کار رفته است. از سستى به معناى نخست در بابهاى طهارت و حج سخن گفته‏اند. از سستى به معناى دوم در برخى بابها نظیر طهارت سخن گفته‏اند.


سستی به معنای اول

[ویرایش]


← سستی در باب طهارت←← نجس شدن زمین سست


زمین سستى که آب در آن فرومى‏رود و بر روى آن جارى نمى‏گردد، در صورت نجس شدن، با آب قلیل- بنابر قول به نجاست غساله آن-پاک نمى‏شود؛ بلکه با آب کرّ یا باران و تابیدن خورشید پاک مى‏گردد.
[۲] المعالم المأثورة ج۳، ص۲۶۱-۲۶۳.


←← فاصله بین چاه آب و چاه مستراح


بنابر قول مشهور، مستحب است بین چاه آب و چاه مستراح در زمین سست هفت ذراع فاصله باشد؛ مگر آنکه محل چاه آب بلندتر باشد، که در این صورت مستحب است فاصله، پنج ذراع باشد.

←← حریم چشمه


بنابر قول مشهور، حریم چشمه در زمین سخت، پانصد ذراع و در زمین سست هزار ذراع است. بنابر این، در این محدوده، دیگرى نمى‏تواند قنات یا چاه احداث کند.

←← ادرار کردن


مستحب است ادرار کننده در جاى بلند و یا زمین سست ادرار کند.

←← لحد و شق در قبر میت


در زمین سخت، مستحب است براى قبر میت لحد درست کنند؛ بدین گونه که پایین قبر در سمت قبله، دیوار قبر را بتراشند و محلى مستطیل گونه، به حدّى که بتوان جنازه را به شکل معتبر در آن جاى داد، فراهم کنند، لیکن در زمین سست به جهت بیم از فروریختن دیوار بر روى میت مستحب است شق را جایگزین لحد کنند. مراد از شق، کندن عمق قبر به شکل جدول آب است که جنازه را درون آن گذاشته، بر آن سقف مى‏نهند.
[۷] حاشیة المختصر النافع، ص۲۱.


← سستی در باب حج←← سنگ ریزه‌ها در رمی جمره


مستحب است سنگ ریزه‌هایی که در رمی جمره به کار مى‏روند، سست باشند.
[۱۰] مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۰.


سستی به معنای دوم

[ویرایش]


← نشانه منی بودن رطوبت مشکوک


از نشانه‏هاى منی بودن رطوبت مشکوک خارج شده از انسان، سست شدن بدن پس ازخروج آن است.
در اینکه سست شدن بدن، نشانه‏اى مستقل است یابه ضمیمه نشانه‏هاى دیگر (شهوت و خروج با فشار) اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۱، ص۲۳۴.    
۲. المعالم المأثورة ج۳، ص۲۶۱-۲۶۳.
۳. الروضة البهیة ج۱، ص۲۸۲-۲۸۳.    
۴. جواهر الکلام ج۱، ص۲۸۰.    
۵. جواهر الکلام ج۳۸، ص۴۴-۴۶.    
۶. العروة الوثقی‌ ج۱، ص۳۴۲.    
۷. حاشیة المختصر النافع، ص۲۱.
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۳۰۱-۳۰۳.    
۹. الحدائق الناضرة ج۱۶، ص۴۷۵.    
۱۰. مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۰.
۱۱. جواهر الکلام ج۳، ص۸-۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۴۹-۴۵۰.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه
جعبه ابزار