سجده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجده ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره سجده، سی و دومین سوره قرآن کریم
آیه سجده، آیه ۵۸ سوره مریم
آیات سجده، آیات دارای سجده واجب


کاربردهای دیگر


سجده، نهادن پیشانی بر زمین در حال نماز


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار