سبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان سَبْى در فقه کاربرد دارد.


تعریف سَبْى

[ویرایش]

زنان و کودکان در بند اسارت را سَبْى می گویند.

← سَبْى در لغت


سبى در لغت به معناى مطلق اسیر است.

← سَبْى در اصطلاح


لیکن در فقه در خصوص زنان و کودکان در بند اسارت اطلاق شده است.
[۲] الوسیلة ص۲۰۴.پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور،لسان العرب،ج۱۴،ص۳۶۷.    
۲. الوسیلة ص۲۰۴.
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۸۱.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | برده داری | فقه
جعبه ابزار