سبأ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبأ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره سبا، سى و چهارمين سوره قرآن و نام دیگر آن سوره حضرت داود (عليه‌السلام)
قوم سبأ، از اقوام دارای نعمت و ناشکر و طاغی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار