ساییدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساييدن از جمله کلماتی است که در ابواب فقه از آن استفاده شده است.


معنای ساييدن

[ویرایش]

دو چیز را معمولا با فشار بر روى هم کشیدن یا یکى را بر دیگرى کشیدن را ساییدن می گویند.

کاربرد ساييدن در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده به مناسبت در بابهاى طهارت، حج و حدود به کار رفته است.

← ساييدن در باب طهارت


ناخن گرفتن در روز جمعه هرچند به ساییدن آن براى کسى که ناخنش کوتاه مى‏باشد، مستحب است.
همچنین به تصریح برخى، ساییدن و سوهان کردن آن پس از چیدن، استحباب دارد.
[۴] ذکرى الشیعة ج۱، ص۱۵۷.


← ساييدن در باب حج


ازاله ناخن براى محرم هرچند به ساییدن آن حرام است. برخى، ازاله به نحو ساییدن را بنابر احتیاط حرام دانسته‏اند.
[۶] مناسک حج (مراجع) ص۱۹۳-۱۹۴.


← ساييدن در باب حدود


به قول مشهور، حدسرقت بر کودک ممیز -هرچند مکرر دزدی کند- جارى نمى‏شود و تنها تعزیر مى‏گردد. برخى در فرض تکرار دزدى، پس از سوم یا دومین بار- بنابر اختلاف در مسئله- تعزیر او را ساییدن انگشتان وى تا حد خون آمدن، دانسته‏اند.
[۷] مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۱۳-۲۱۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۷، ص۳۵۵.    
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۲۷.    
۳. الجامع للشرائع ص۳۰.    
۴. ذکرى الشیعة ج۱، ص۱۵۷.
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۶. مناسک حج (مراجع) ص۱۹۳-۱۹۴.
۷. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۱۳-۲۱۵.
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۶-۴۸۰.    


منبع

[ویرایش]
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۶۲.


رده‌های این صفحه : حج | حدود | فقه | محرمات احرام
جعبه ابزار