سام ابرص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌سامّ اَبرَص (عظایه) مارمولک یا نوعى از آن است.


معنای سام ابرص در لغت و فقه

[ویرایش]
عنوان یاد شده در کتابهاى لغت مرادف «وزغ» - که به مارمولک و چلپاسه معنا شده - آمده است. برخى لغویان آن را نوعى بزرگ از مارمولک دانسته‌اند.
این اختلاف در کلمات فقها نیز به چشم مى‌خورد؛ لیکن از نظر فقهى ثمره اى بر این بحث مترتب نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «برص»، ج۷، ص۵    
۲. روض الجنان (چاپ جدید)، ج۱، ص۱۶۲.    
۳. الوافی،فیض کاشانی، ج۲، ص۲۱۹     .
۴. الوافی، فیض کاشانی،ج۶، ص۸۷.    
۵. جواهر الکلام، ج۵، ص۵۸.    
۶. کتاب الطهارة (شیخ انصاری، چاپ قدیم)، ج۲، ص۳۳۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۵۷.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار