سال 93 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال نود و سه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند عزل عمر بن عبدالعزیز از امارت مدینه و نصب عثمان بن حیان به جای وی، گماشتن خالد بن عبدالله قسری به حکم‌رانی مکه، فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم، ماوراءالنهر، سند و اسپانیاـ‌اندلس و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن مهران ریاحی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• عزل عمر بن عبدالعزیز از امارت مدینه و نصب عثمان بن حیان به جای وی.
• گماشتن خالد بن عبدالله قسری به حکم‌رانی مکه.
• بنای مسجد جامع سمرقند توسط قتیبة بن مسلم.
فیلیپیکوس باردان، سردار بیزانس، ژوستینین دوم، بر ضد امپراتور روم قیام کرد و بر قسطنطینیه چیره گشته، امپراتور و افراد خانواده‌اش را به قتل رساند، آن‌گاه ارتش روم او را به عنوان امپراتور منصوب کرد. با کشته شدن ژوستینین، خاندان هرقل (هرکول) نیز منقرض شدند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

فتوحات و لشکرکشی‌ به سرزمین‌های روم، ماوراءالنهر، سند و اسپانیاـ‌اندلس:
مروان بن ولید به خطوط مقدم رومیان یورش برد و مسلمة بن عبدالملک موفق به تسخیر «مصیصه» و چندین دژ پیرامون «ملاطیه» گردید.
قتیبة بن مسلم به خوارزم لشکر کشید، آن‌گاه با پادشاه آن‌جا سازش کرده، رهسپار سغد شد و ضمن فتح سمرقند، با مردم آن‌جا نیز صلح کرد.
محمد بن قاسم به پیش‌روی خود در سرزمین سند ادامه داده، «مولتان» را فتح نموده و به مصب رودخانه سند رسید.
موسی بن نصیر، سپاه انبوهی را به استعداد هیجده هزار نفر آماده کرد و دریا را به قصد رسیدن به‌ اندلس درنوردید. او موفق شد، شهرهای غرب‌ اندلس، همچون: «سیدونیه»، (شذونه)، «اشبیلیه»، «لبله»، «مارده» و «قرمونه» را تسخیر کند و آن‌گاه رو به شمال نهاد تا به طارق بن زیاد بپیوندد.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابوالعالیه رفیع بن مهران ریاحی بصری.
انس بن مالک.
ژوستینین دوم.
عمر بن ابی ربیعه.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۶۲.

جعبه ابزار