سال 75 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب حجاج بن یوسف ثقفی بر ولایت عراق، نصب ابان بن عثمان بن عفان به عنوان والی مدینه و حارث مخزومی به عنوان والی مکه، جنگ و درگیری بین نیروهای مسلمان با رومیان و بربرها و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند ام کلثوم دختر علی بن ابی‌طالب و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عبدالملک بن مروان، حجاج بن یوسف ثقفی را از ولایت حجاز به ولایت عراق منتقل می‌کند و او کوفه را مقرّ خود قرار داده و نایبی از سوی خویش بر شهر بصره می‌گمارد.
• نصب ابان بن عثمان بن عفان به عنوان والی مدینه و حارث مخزومی به عنوان والی مکه.
• حجاج، مجاعة بن سعر تمیمی را والی ناحیه سند می‌کند.
• سردار بیزانس، لیونتینوس علیه امپراتور، یوستینیانوس دوم سر به شورش برداشت و او را خلع کرده و بینی‌اش را برید و به «سینوپ» تبعید و آن‌گاه خودش را به عنوان امپراتور روم معرفی کرد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

محمد بن مروان حمله به روم را از ناحیه مرعش پی‌گرفت.
• مجاعة بن سعر تمیمی، امیر سند، به فتوحات خویش وسعت می‌بخشد و به «قندابیل» نزدیک می‌شود.
• درگیری با بربرها.
• ائتلاف قبایل بربر به فرماندهی «کاهنه» و حرکت حسان بن نعمان برای نبرد با او در کوه‌های اوراس در الجزایر. شکست حسّان و عقب‌نشینی وی به «برقه» و سکونت او در ناحیه‌ای که هنوز به قصور حسان شهرت دارد و چیرگی «کاهنه» بر سرتاسر افریقیه و تخریب آن، تا مسلمانان از آن بهره نبرند.
صالح بن مسرّح تمیمی، پیشوای خوارج صفریه، همراه شبیب بن یزید شیبانی در ناحیه جزیره قیام کرد.
• حجاج، امیر عراق سپاهی را به فرماندهی مهلب بن ابی‌صفره‌ ـ که عبدالرحمان بن مخنف، پیشوای ازد او را همراهی می‌کرد ـ به جنگ آنان فرستاد. جنگی در کازرون میان دو گروه رخ داد که به کشته شدن عبدالرحمان بن مخنف انجامید. مهلب جنگ با خوارج را ادامه داد تا این‌که آنان را از ناحیه فارس بیرون کرد و خوارج به ناچار به سمت کرمان عقب‌نشینی کردند.

درگذشتگان

[ویرایش]

• ‌ام کلثوم دختر علی بن ابی‌طالب.
بشر بن مروان بن حکم.
عبدالرحمان بن مخنف.
عطیة بن اسود.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۳۸.

جعبه ابزار