سال 33 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال سی‌ و سوم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تبعید گروهی از مردم کوفه به مصر و شام توسط عثمان بن عفان، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های روم، ارمنستان، دریای مدیترانه و افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند مقداد بن اسود و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عثمان بن عفان گروهی از مردم کوفه را به مصر و شام تبعید می‌کند، زیرا آنان، سعید بن عاص، عامل کوفه را شماتت کرده و عزل او را خواستار شدند. آنها سعید را از کوفه اخراج کردند، ولی عثمان او را باز گرداند. این تبعیدیان از کسانی بودند که مردم را علیه عثمان برانگیختند.
• معاویة بن ابی‌سفیان استحکامات ساحلی عکّا و صور را ترمیم و آنها را به عنوان دو پایگاه دریایی انتخاب کرد.
• معاویه گروهی از مردم بعلبک را پس از تصرف قبرس به آن‌جا منتقل می‌کند و شهری و مسجدی در آن می‌سازد و دوازده هزار سرباز را در آن اسکان می‌دهد.
• فرمانده ارمنی «تئودور ریشتونی» قرارداد صلحی با معاویه منعقد می‌کند و امرای ارمنستان پس از آن خود را به قرارداد ملحق می‌سازند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های روم، ارمنستان، دریای مدیترانه و افریقا؛

← سرزمین روم


معاویه بن ابوسفیان به دژ «مراة» در منطقه ملیطه حمله می‌کند.

← ارمنستان


حبیب بن مسلمه فهری از هجوم ارتش بیزانس که در صدد بازپس‌گیری ارمنستان است، جلوگیری می‌کند.

← دریای مدیترانه


نقض قرارداد صلح توسط مردم قبرس و حمله دوباره دریایی به آنان به فرماندهی جنادة بن ابی‌امیه ازدی. جناده آنان را تحت فرمان دولت اسلامی در می‌آورد و پس از آن به دو جزیره «رودوس» و «کرت» حمله‌ور می‌شود.

← افریقا


عبدالله بن ابی‌سرح، امیر مصر، به منطقه «نوبه» حمله می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

مقداد بن اسود.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۹.

جعبه ابزار