سال 299 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: امارت علی بن عمر بلوی شیعی بر سیسیل، وقوع زلزله‌ای سخت در قیروان، شکست معدل بن علی صفاری به‌دست احمد بن اسماعیل سامانی و به‌دست آوردن حکومت فارس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابراهیم بن احمد شیبانی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

مقتدر عباسی ابوالحسن علی بن فرات را برکنار و اموالش را مصادره و او را زندانی می‌کند و ابوعلی، محمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان را به‌جای وی وزیر می‌کند.
• سیسیل: عبیدالله مهدی، علی بن عمر بلوی شیعی را امیر سیسیل می‌کند.
• زلزله‌ای سخت در قیروان رخ می‌دهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• معدل بن علی بن لیث صفاری پس از اسارت پدرش در سال ۲۹۶ق بر فارس مسلط می‌شود. احمد بن اسماعیل سامانی امیر خراسان و ماوراءالنهر سپاهی به سویش اعزام می‌کند و او را پس از شکست دادن، اسیر می‌کند و فارس را به قلمرو خود ضمیمه می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

• ابراهیم بن احمد شیبانی
احوص بن فضل
زیادة‌الله بن اغلب
• معدَّل صفار
مقدم بن معافی

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۰-۱۷۱.


جعبه ابزار