سال 298 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: تشکیل دولت عبیدیان توسط عبیدالله مهدی، درگذشت الهادی الی الحق و جانشینی پسرش سیدمحمد بن یحیی طباطبایی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوعبدالله شیعی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• عبیدالله مهدی پس از باخبر شدنش از توطئه داعی او ابوعبدالله شیعی و برادرش ابوالعباس بر ضد او، از ترس قدرت یافتنشان، آنان را می‌کشد و دولت عبیدیان را در آفریقیه تشکیل می‌دهد.
ابراهیم بن حجاج امیر اشبیلیه (سویل) درمی‌گذرد و پسرش عبدالرحمان به‌جای او امیر، و پسر دیگرش محمد امیر قرمونه می‌شوند.
• الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن قاسم رسی از دنیا می‌رود و پسرش محمد بن یحیی به‌جای او می‌نشیند. حکومت آنان تا سال ۴۲۹ق که صُلَیحیان بر آن چیره شدند، ادامه یافت.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• رومیان ناوگانی قوی به‌فرماندهی دریادار هیما ریوسی فراهم کرده، به جزیره «کرِتِ» حمله می‌کنند، ولی از این حمله طرفی نمی‌بندند و ناوگان دریایی مسلمانان راه را بر آنان بسته، خسارات سنگینی به آنان وارد می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابن آدمی
ابوبرزه
• ابوعبدالله شیعی
اسحاق بن حنین
احمد بن یحیی راوندی
• الهادی الی الحق.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۷-۱۶۸.


جعبه ابزار