سال 296 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: برکناری مقتدر عباسی و جانشینی عبدالله بن معتز و بیعت با مقتدر و به‌دست آوردن دوباره خلافت به‌کمک هواخواهان و مادرش شغب، یورش‌های فاطمیانِ اسماعیلی در شمال آفریقا و از بین بردن دولت اغلبیان، بنی مدرار و ادریسیان توسط ابوعبدالله شیعی و تشکیل دولت فاطمیان در شمال آفریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن جراح و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• با طرح و برنامه محمد بن داوود بن جراح و حسین بن حمدان، مقتدربالله عباسی به‌دلیل خردسالی از خلافت برکنار می‌شود و با عبدالله بن معتز به‌عنوان خلیفه بیعت می‌شود و الغالب بالله لقب می‌گیرد و محمد بن داوود جراح نیز وزیر او می‌شود. سپاهیان هواخواه المقتدربالله و هواداران مادرش شغب، به رهبری مونس، مقتدر را دوباره خلیفه می‌کنند و برایش بیعت می‌گیرند. ابن معتز می‌گریزد و نزد ابن جصّاص (جوهری) پنهان می‌شود. سپس ابن معتز و وزیرش ابن جراح دستگیر می‌شوند و اموال ابن جصّاص مصادره می‌شود، و ابن معتز را می‌کشند.
• مقتدر، ابوالحسن علی بن فرات اول را به وزارت می‌گمارد و سردار خود، مونس را مونس مظّفر لقب می‌دهد.
• فاطمیانِ اسماعیلی به رهبری ابوعبدالله شیعی برای تسلط بر شمال آفریقا یورش کرده، دولت اغلبیان در قیروان، دولت بنی مدرار در سجلماسه و دولت ادریسیان در تاهرت را نابود می‌کنند.
زیادة‌الله سوّم اغلبی امیر افریقیه پس از حمله فاطمیان، به عراق می‌گریزد و سپس به مصر بازمی‌گردد و همان‌جا می‌میرد. او واپسین امیر اغلبی در افریقیه بود. ابوعبدالله شیعی پس از نابود کردن دولت‌های موجود در افریقیه و آماده کردن زمینه برای حکومت، از عبیدالله مهدی دعوت می‌کند تا بدان‌جا پا نهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• ابوعبدالله شیعی سپاهی از بربرهای کتامه را رهبری می‌کند و به‌سوی شهر سجلماسه حرکت کرده، بر آن‌جا چیره می‌شود و سپس بر تاهرت دست می‌یابد و پیشوای اباضیه، یعقوب بن افلح رستمی را می‌کشد و دولت رستمیان را نابود می‌کند. آن‌گاه متوجه قیروان شده، با سپاه اغلبیان رویا‌رو می‌شود و آن را شکست می‌دهد و وارد قیروان می‌شود. سپس وارد شهر رقاده شده، دولت اغلبیان در شمال آفریقا را برمی‌چیند.
• سرزمین روم: مؤنس خادم، ملقب به مظفر، از سمت ملطیه به سرزمین روم حمله می‌کند.

درگذشتگان

[ویرایش]

• ابن جراح
ابن داوود ظاهری
ابن معتز
بکر بن حمّاد تاهرتی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۳-۱۶۴.


جعبه ابزار