سال 295 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: به‌خلافت رسیدن المقتدربالله بعد از مرگ مکتفی بالله، مبادله اسیران رومی با اسیران مسلمان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند امیر اسماعیل سامانی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• مکتفی بالله خلیفه عباسی درگذشت و مردم با برادرش ابوالفضل جعفر بن معتضد بیعت کردند. او به المقتدربالله ملقب شد. مقتدر در سیزده سالگی خلیفه شد و کسی پیش از او در این سن خلیفه نشده بود.
• درگذشت اسماعیل سامانی امیر خراسان و ماوراءالنهر و جانشینی فرزندش احمد پس از پدر.
• اسیران رومی با اسیران مسلمان مبادله می‌شوند و بدین‌گونه سه هزار اسیر مسلمان به سرزمین‌های اسلامی بازمی‌گردند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

بنی تمیم به شهر حلب شبیخون زدند و در آن‌جا فتنه و فساد به راه‌ انداخته، شهر را محاصره کردند. مقتدر عباسی به حسین بن حمدان امیر رحبه در این‌باره نامه نوشت و فرمان داد آنان را دفع کند. او نیز شبانه با سپاهی بر آنان تاخت و با اعراب در خناصره جنگید و گروهی از آنان را اسیر کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]

موسی بن ذوالنون هواری
عیسی بن مسکین
ابواحمد بن ابی‌بکر کاتب
• امیر اسماعیل سامانی
• مکتفی عباسی
مهریه بنت حسن اغلبی
ابن بغوی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۱.


جعبه ابزار