سال 294 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و نود و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: امارت ابوالحسن ذکا بر حلب، حمله قرمطیان به فرماندهی زکرویه قرمطی بر کاروان حاجیان خراسان و قتل و غارت حاجیان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند محمد بن اسحاق مروزی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• مکتفی عباسی ابوالحسن ذکا پسر عبدالله اعور رومی را والی حلب می‌کند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• قرمطیان: قرمطیان به فرماندهی زکرویه پسر مهرویه در سواد کوفه جمع می‌شوند و بر کاروان حاجیان خراسان (که از مکه باز می‌گشتند) حمله می‌کنند و همه آنان را می‌کشند و اموالشان را به یغما و زنان را به اسارت می‌برند. مکتفی عباسی سپاهی به فرماندهی سردار وصیف بن سوارتکین و دیگر سرداران به‌سوی آنان گسیل می‌کند. وصیف با آنان می‌جنگد و بسیاری از آنان را می‌کشد و زکرویه نیز در این نبرد کشته می‌شود. قرمطیانی که از معرکه گریختند، به چنگ حسین بن حمدان می‌افتند، و او همه را از دم تیغ می‌گذراند.

درگذشتگان

[ویرایش]

• ابن راهویه محمد بن اسحاق مروزی
ابن فرتون
• زکرویه قرمطی
محمد بن نصر مروزی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۰.


جعبه ابزار