سال 27 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و هفتم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند اعزام سپاهی از بزرگان صحابه به سوی مصر، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های افریقا و سواحل‌ اندلس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند گریگوریوس و ... .


وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در افریقا و سواحل‌ اندلس؛

← افریقا


عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح، امیر مصر برای جنگ با «جرجیر» (گریگوریوس) حاکم رومی روان می‌شود. عثمان با سپاهی که بزرگان صحابه، مانند معبد بن عباس، مروان بن حکم، برادرش حارث بن حکم، عبدالله بن زبیر، مسوّر بن مخرمه، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابی‌بکر در آن حضور داشتند به یاری امیر مصر اعزام می‌کند.
• «جرجیر» در نبردی که در نزدیکی پایتختش «سبیطله» رخ داد کشته شده، مسلمانان بر این پایتخت که گریگوریوس آن را پس از سقوط قرطاجه به دست مسلمانان، پایگاه خویش ساخته بود، چیره می‌شوند. مسلمانان پس از آن، حملات خود را به افریقا پی می‌گیرند.

← سواحل‌ اندلس


عثمان نیرویی دریایی را به فرماندهی عبدالله بن نافع بن حصین و عبدالله بن عبدالقیس، برای یورش به سواحل‌ اندلس تدارک می‌بیند.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوذؤیب هذلی.
گریگوریوس.

منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۰.

جعبه ابزار