سال 25 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و پنجم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند عزل سعد بن ابی‌وقاص و انتصاب ولید بن عقبة به ولایت کوفه توسط عثمان بن عفان، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های مصر، ارمنستان و ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند وحشی بن حرب، ام‌ایمن و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عثمان بن عفان، سعد بن ابی‌وقاص را از ولایت کوفه عزل و ولید بن عقبة بن ابی‌مُعَیْط را که برادر مادری‌اش بود، به امارت آن‌جا منصوب می‌کند و پس از فوت عتبة بن فرقد سلمی، امیر آذربایجان، آن منطقه را نیز به ولید می‌سپارد.
• عثمان، عمروعاص را از ولایت مصر عزل می‌کند و به جای او عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح، برادرِ رضاعی خود را به جای او می‌گمارد که در نتیجه، بر نفرت عمروعاص نسبت به عثمان می‌افزاید.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در مصر، ایران و ارمنستان؛

← مصر


• رومیان معاهده بابلیون را نقض کرده، بر اسکندریه مستولی می‌شوند. عمروعاص آنان را از اسکندریه بیرون می‌کند و شهر را بازپس می‌ستاند.
معاویة بن ابی‌سفیان به سرزمین روم یورش برد، قلعه‌های میان انطاکیه و طرسوس را منهدم می‌کند.

← ایران


ابوموسی اشعری پس از شورش مردم ری، به آن‌جا حمله می‌کند.

← ارمنستان


حبیب بن مسلمه فهری بر «قالیقلا» مرکز بیزانسی ارمنستان و سپس بر ارمنستان ایران و «دیبل» مرکز آن‌جا مستولی می‌شود.
ولید بن عقبه، امیر کوفه و آذربایجان، پس از پیمان‌شکنی آنها به آذربایجان حمله می‌کند و آنان تسلیم می‌شوند.

درگذشتگان

[ویرایش]

اُمّ‌ایمن.
صعب بن جثامه.
عتبة بن فرقد سلمی.
معاذ بن عمرو.
وحشی بن حرب.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۸.

جعبه ابزار